Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

krainabezlez

W płaczu najsmutniejsze jest to, że jedyną osobą, do której chcielibyśmy się przytulić jest ta, przez którą płaczemy.

Reposted fromthesmajl thesmajl viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Jeżeli On nie ma sił, to ty musisz stać się jego siłą, bo właśnie na tym polega miłość.
— all-i-feel-is-important.soup.io
krainabezlez
5306 aa28
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez

"Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść."

Reposted fromNicinic Nicinic viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
krainabezlez
Często modlę się:  "Jezu, bez trudu uciszałeś burze i wichry. Dziś proszę Cię, byś uciszył burzę w moim życiu a zwłaszcza w moim sercu. Wiem, że możesz i proszę, byś to zrobił - jeśli chcesz. Amen."
— Stasi Eldredge
Reposted fromyourtitle yourtitle viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez

674/2015

Zranionym sercom... - Adam Asnyk

Zranionym sercom potrzeba 
Błękitów nieba, 
Skrzydlatej modlitwy gońca, 
Pogodnych uśmiechów słońca, 
Ciszy bez końca...

Lub burzy- która przygłuszy 
Żrący ból duszy, 
I czarnej, wyjącej nocy, 
Co będzie osłonić w mocy 
Ich płacz sierocy...

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
krainabezlez

Czasami brak mi powietrza i wtedy wiem, że na chwilę o mnie zapomniałaś.

— Jacek Podsiadło
Reposted fromchocolatee chocolatee viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Pamiętaj, nie ma co się spinać. Jak nie idzie to kopnij, zostaw, odpuść. Na końcu i tak liczy się kim jesteś, a nie kim chciałabyś być.
— Pan Jacek
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
krainabezlez
“Uwielbiam noc. W nocy, gdy reszta świata śpi, wszystko wydaje się możliwe.”
— tak bardzo możliwe
Reposted fromcaramina caramina viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

May 12 2015

krainabezlez
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablackdrama blackdrama
krainabezlez
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl