Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

krainabezlez
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
krainabezlez
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
krainabezlez
Nie widziałem twoich oczu, ale sycę się tobą, bo jesteś jak obietnica zaspokojenia tego zimnego głodu, co ciągle wewnątrz mnie, co płonie lodowym płomieniem.  Nakarm mnie.
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
krainabezlez
Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca.
— J. Conrad
Reposted fromwhereverimayroam whereverimayroam viacytaty cytaty
krainabezlez
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 24 2015

krainabezlez
nie pozwól, by ktoś mi Cię zabrał
Reposted fromeklerrka eklerrka viablackdrama blackdrama

May 22 2015

krainabezlez
Reposted fromnjmortensen njmortensen viablackdrama blackdrama
krainabezlez
krainabezlez
- Co pan ro­bi?
- Cze­kam na siebie.
— Emil Cioran
krainabezlez

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny, że Ciebie ma.

— 21:09, 22.05.15 odpowiedni moment na zmiany
Reposted fromrisky risky viacoconutmousse coconutmousse
krainabezlez
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse

May 15 2015

krainabezlez
Nie damy się zwariować 
Możemy żyć jak chcemy 
Wyjechać albo zostać 
— Mela Koteluk
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
krainabezlez
Be unique. Be yourself.
— #18
Reposted fromffina ffina
krainabezlez
0425 deba
małekotkisąspoko
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaciarka ciarka
krainabezlez
krainabezlez
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
krainabezlez
9719 5717 500
krainabezlez
8102 4d13
8336 3a7b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl